جستجوی در یک سایت بدون مراجعه به سایت از طریق مروگر گوگل کروم

مباحث عمومی

جستجوی در یک سایت بدون مراجعه به سایت از طریق مروگر گوگل کروم

اگر از کابران مرورگر گوگل کروم باشید این امکان کروم برایتان کاربردی خواهد بود. هنگامی که در یک سایت جستجوییانجام می دهید کروم این سایت را به لیست موتورهای جستجوی خود اضافه می کند. بعد از این هر زمان نام سایت را در نوار آدرس مرورگر تایپ کنید سمت راست نوار آدرس پیغام Press Tab to search نمایش داده می شود.

در این هنگام، با فشردن کلید Tab آدرس بار شما تبدیل به جستجوگر سایت مورد نظر خواهد شد و میتوانید بدون مراجعه به سایت جستجوی خود را از درون آدرس بار مرورگر انجام دهید.

Press-Tab-to-search-in-chrome


ارسال نظر