وب سایت Mathway.com وب سایتی برای حل مسائل ریاضی

معرفی سایت های جالب و کاربردی

وب سایت Mathway.com وب سایتی برای حل مسائل ریاضی

امروز به طور اتفاقی با یک وب سایت آشنا شدم که به نظرم خیلی جالب بود. وب سایت Mathway.com یک وب سایت برای حل مسائل ریاضی است که هر مساله ریاضی را با توضیح کامل و حل مرحله به مرحله برایتان انجام می دهد.

به عنوان مثال در تصویر زیر لگاریتم 10 در مبنای 2 محاسبه شده است.

mathway.com


ارسال نظر