قسمت پنجم -ابزار انتخاب Lasso

آموزش گام به گام فتوشاپ (مقدماتی)

قسمت پنجم -ابزار انتخاب Lasso

در جعبه ابزار فتوشاپ و بعد از ابزار انتخاب Marquee نوبت به ابزار Lasso  می رسد.

با استفاده از کلید میانبر L یا کلیک روی این ابزار می توانید آن را فعال کنید. با این ابزار همانند Marquee می توان بخشی از تصویر را برای ویرایش انتخاب کرد با این تفاوت که محدوده انتخاب شده به شکل مستطیل یا بیضی نیست و می تواند چند ضلعی باشد.

نوار تنظیمات این ابزار:

این ابزار هم تنظیماتی مانند ابزار Marquee دارد که قبلا توضیح داده شدند،جز حالتی که Magnetic Lasso Tool را انتخاب می کنیم که جلوتر توضیح داده خواهد شد.

 

حالت های مختلف ابزار Lasso

Lasso Tool :

در نقطه ای کلیک کرده و بدون رها کردن کلیک موس، موس را می کشیم و محدوده دلخواه را انتخاب می کنیم. هر زمان که کلیک موس را رها کنیم، ابتدا و انتهای نقاط به هم وصل می شود. اگر کلید Alt را پایین نگه داریم و این اعمال را انجام دهیم خطوط انتخاب صاف است و اگر کلید Alt را رها کنیم کادر نقطه چین ظاهر می شود.

 

Polygonal Lasso Tool : 

در این حالت باید به نقطه اولیه ترسیم برگردیم تا ابتدا و انتهای نقاط به هم وصل شود. در این حالت دایره ای در کنار علامت موس ظاهر می شود و کادر انتخاب بسته می شود. اگر نخواهیم به نقطه ابتدایی برگردیم ، در هر نقطه ای که می خواهیم کادر بسته شود دابل کلیک می کنیم( نقطه فعلی کرسر به نقطه ابتدایی متصل می شود).

 

Magnetic Lasso Tool :

در این حالت، خاصیت مغناطیسی باعث می شود که کادر انتخاب به حاشیه شکل به طور خودکار بچسبد. در هنگام برگشت به نقطه ابتدای ترسیم یک علامت دایره کوچک در علامت موس ظاهر می شود. در این لحظه با کلیک موس کادر انتخاب بسته می شود. با هر کلیک در طول مسیر، گره هایی اضافه می شود که به دقت عمل می افزایند. و همچنین اگر کلید backspace را بزنید ، با هربار فشردن کلید، یک گره کنترلی از مسیر کاسته شده و می توانید مسیر را از آن نقطه ادامه دهید.

وقتی این حالت از ابزار را انتخاب می کنیم، گزینه های زیر در نوار تنظیمات فعال می شوند :

Width: عرض میدان مغناطیسی را تعیین می کند. مقدار 1 تا 256 را قبول می کند و مقدار پیش فرض آن 10 است. هرچه این عدد بزرگتر باشد، نیروی مغناطیس ابزار بیشتر می شود.

Contrast: حساسیت ابزار نسبت به لبه ها را کنترل می کند. عددی بین 1 تا 100 را قبول می کند و مقدار پیش فرض آن 10% است. هرجه عدد بزرگتر باشد، تنها لبه هایی با Contrast بالا و واضح را تشخیص می دهد و اعداد پایین تر لبه هایی با Contrast پایین را نیزتشخیص می دهد.

Frequency: میزان گره های مغناطیسی در طول مسیر را مشخص می کند. عددی بین 0 تا 100 را می توان وارد کرد. مقادیر بالاتر تعداد گره های کنترلی و در نتیجه دقت ابزار را افزایش می دهد. مقدار پیش فرض 57 است.

نکته : برای انتخاب لبه های مشخص مقادیر Width و Contrast را افزایش دهید و برای انتخاب لبه های نامشخص و این مقادیر را کاهش دهید.

 

ابزار انتخاب lasso


ارسال نظر