بانک اطلاعاتی استان ها و شهرستان های کشور

بانک اطلاعاتی استان ها و شهرستان های مربوطه سال 1393 (دیتابیس اکسس)

فایل بالا نتیجه تبدیل فایل اکسلی است که از وب سایت مرکز آمار ایران (www.amar.org.ir) دریافت گردید.

تقسیمات کشوری

با توجه به اینکه تبدیل این فایل اکسل به دیتابیس اکسس زمان زیادی را از ما گرفته است، به اشتراک گذاشتن فایل بالا برای دانلود، توسط سایر وب سایت ها فقط با ذکر منبع مجاز می باشد.

دانلود

دیتابیس استان ها و شهرستان های مربوطه سال 1393 (اسکریپت sql server )

فایل بالا نتیجه تبدیل فایل اکسلی است که از وب سایت مرکز آمار ایران (www.amar.org.ir) دریافت گردید.

تقسیمات کشوری

با توجه به اینکه تبدیل این فایل اکسل به دیتابیس اکسس زمان زیادی را از ما گرفته است، به اشتراک گذاشتن فایل بالا برای دانلود، توسط سایر وب سایت ها فقط با ذکر منبع مجاز می باشد.

دانلود